Budki dla nietoperzy

Drukuj

Konstrukcja budek

Budki dla nietoperzy najczęściej wykonywane są z nieheblowanych desek o grubości 20- 25mm. Najczęściej stosowane budki drewniane można podzielić w zależności od odległości między tylną a przednią ścianą na budki: głębokie i płytkie. Odległość ta wynosi zwykle od 5 do 15cm. Nietoperze różnych gatunków preferują różne typy budek; budki ciaśniejsze wybierane są chętnie przez karliki większe, obszerniejsze zaś preferuje np. nocek Bechsteina. Korzystne jest więc rozwieszanie na jednej powierzchni różnych typów budek, tak aby różne gatunki mogły z nich korzystać godnie ze swoimi preferencjami.

 

Wlot typowo umieszczony jest w dolnej części skrzynki i ma kształt szczeliny. Korzystne jest też jeśli powierzchnia tylnej ścianki jest szczególni8e szorstka i posiada poprzecznie przymocowane listewki w odległości co ok. 2cm, co ułatwia nietoperzom poruszanie i przyczepianie się wewnątrz budki. Deski należy łączyć bardzo ściśle, tak aby łączenia były bardzo szczelne. Do łączenia elementów używa się wkrętów, gwoździ, a czasem wodoodpornego kleju.

Rozmieszczanie budek

Budki rozmieszcza się zazwyczaj w młodych drzewostanach wzdłuż dróg leśnych, oddziałowych i przecinek w ciągu do 50 budek co 20 do 80m

Można też umieszczać budki w parkach i przydomowych sadach. Wiesza się je na wys. 4-5m tak, aby były one niedostępne dla osób postronnych.

Zaleca się wieszanie budek w pobliżu cieków i zbiorników wodnych, lub na otwartej przestrzeni. Przestrzeń przed wlotem do budki nie powinna być przysłonięta przez gałęzie lub inne przedmioty. Budka w miarę możliwości powinna wisieć w miejscu nasłonecznionym, osłoniętym od wiatru i deszczu.

Warto zapamiętać

Dla niektórych gatunków nietoperzy budki i naturalne dziuple mogą służyć jako schronienie w okresie zimowym, zimą nietoperze zapadają w „sen zimowy” zwany hibernacją.

Warto pamiętać, że nietoperze to zwierzęta owadożerne i jednocześnie bardzo żarłoczne. Pełnią niezwykle ważną rolę ograniczając rozwój populacji owadów, w tym szkodników upraw rolnych i leśnych. Nietoperze są więc zatem sprzymierzeńcami człowieka.