Prawidłowe rozwieszanie budek

Drukuj

Budki lęgowe powinny być rozwieszane wszędzie tam, gdzie brakuje naturalnych miejsc gniazdowania dla dziuplaków; jeśli w pobliżu wycinany jest stary las, lub gdy w naszym ogrodzie usuwamy stare, z pozoru niepotrzebne drzewa. Wtedy ptakom zaczyna brakować miejsc, w których mogłyby założyć gniazdo.


Kilka wskazówek dotyczących rozmieszczania budek:

 - budki wieszamy w miejscach lekko odosobnionych, w ogrodach najlepiej w miejscu, gdzie rzadko przebywamy; nie umieszczamy ich w pobliżu bud dla psów i kotów,

 - nie umieszczamy budek przy ruchliwych trasach,

 - umieszczamy je na takiej wysokości, aby nikt i nic nie mogło budki zniszczyć czy zrzucić,

 - wysokość zawieszania jest różna dla poszczególnych gatunków, lecz z reguły nie powinna wynosić mniej niż 3m,

 - nie ma budki uniwersalnej dla wszystkich gatunków ptaków,

 - powinniśmy rozwieszać budki dla takich gatunków, jakie obserwujemy w naszej okolicy, ponieważ sama budka nie przyciągnie do nas ptaków w naszej okolicy nie gniazdujących,

 - nie rozwieszamy budek w dużych skupiskach, lecz pojedynczo,

 - przestrzeń przed wlotem do budki nie powinna być blokowana przez gałęzie, czy podrost. Budka w miarę możliwości powinna wisieć w miejscu nasłonecznionym, osłoniętym od wiatru i deszczu,

 - jeśli chodzi o budki dla nietoperzy to powinniśmy wieszać je w młodych drzewostanach wzdłuż dróg leśnych, oddziałowych i przecinek w ciągach do 50 budek po jednej stronie. Można też umieszczać budki w parkach i w przydomowych sadach. Skrzynki wiesza się na wysokości 4-5m, tak by były one nieosiągalne dla osób postronnych,

 - budek nie należy pod żadnym pozorem impregnować farbami czy lakierami, budka powinna jak najbardziej przypominać naturalną dziuplę,

 - deski na budkę powinny mieć ok. 2cm grubości i najkorzystniej jest, gdy są one nieheblowane wewnątrz,